Champion Glow Rollo Holiday - Discar (from 160g) - Innova | Discsport.ca - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

54 380 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Rollo:
2023-04-24
Diam (cm) 21.8
Max Weight (g) 180
Rim Thickness (cm) 1.5
Rim depth (cm) 1.1
Center Height (cm) 1.6

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 8311

Champion Glow Rollo Holiday

Innova  |  Midrange Disc  | 
19.90€
  OOS
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
5.0 6.0 -4.0 1.0

The Rollo mold

 ❘  Midrange Disc  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Get Stock Update:gr

More about the Product

Roll into the holiday season with a Holiday Glow Champion Rollo. With a festive, funny stamp printed on one of our hottest new molds, this makes an excellent gift for disc golfers of any skill level. Newer players will love their Holiday Rollo for its almost magical glide. Experienced players will have a blast playing around with crazy hyzer flips and mid to short distance rollers, impossible to pull off with other discs.

The Rollo is designed to make rolling easier. The flight characteristics of the Rollo make it the easiest disc to turn in our lineup. This large diameter Mid-Range is perfect for long turning shots, a must have tool for those without a forehand. Grab a Rollo to learn how to roll or if you are a beginner looking to keep the disc straight.

As the name suggests, the Rollo is a disc for rolling. Most people will find it easier to roll than just about any other disc. It's also an option for woods play to throw backhands around corner as it has a lot of turn and a lot of glide.
Brand
Innova

INNOVA bildades 1983 och skapade då världens första disc speciellt designad för discgolf: Eagle. Idag är INNOVA ett av de ledande företagen på golfdiscar och innehar världsrekordet i längd med sin m [...]

Manufacturer link    More from Innova

Plastic
Champion Glow  Glow Champion plastic is Champion plastic that glows in the dark. Only available in white. Superior durability compared to any other plastic type available.

Approved Date: 2023-04-24.  Diam: 21.8 cm.  Max Weight: 180 g.  
Rim Thickness: 1.5 cm.  Rim depth: 1.1 cm.  Height: 1.6 cm.  

Temp OOS

Star Rollo

Midrange Disc

E

18.90€

More Midrange Disc

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: IN-8086.   Article Release: 2023-10-04.  Shelf Position: B7:4.